Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach

Komisja ds. Konkursu, powołana zarządzeniem Dyrektora Instytutu Inzynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, z dnia 16.12.2015 ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

Kandydat będzie uczestniczył w pracach zespołu procesów biotechnologicznych,
w którym prowadzone są badania związane z:

 • selekcją i adaptacją mikroorganizmów degradujących lotne związki organiczne (LZO),
 • wyznaczaniem kinetyki procesu biodegradacji,
 • wyznaczaniem efektywności procesów oczyszczania gazów z LZO w bioreaktorze, strużkowym (skala laboratoryjna i ćwierćtechniczna),
 • modelowaniem matematycznym bioprocesów.

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w zakresie inżynierii chemicznej lub inżynierii bioprocesowej,
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria chemiczna,
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego,
 • predyspozycje do pracy naukowej i zespołowej,
 • znajomość zagadnień związanych z bioprocesami, inżynierią reaktorów chemicznych i bioreaktorów,
 • doświadczenie w zakresie prac prowadzonych w laboratorium biotechnologicznym (adaptacja i hodowla mikroorganizmów, analiza chromatograficzna, analiza ilościowa mikroorganizmów, planowanie i realizacja badań w skali laboratoryjnej i ćwierćtechnicznej)
 • znaczący dorobek naukowy w tym zakresie

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpisy dyplomów i certyfikatów,
 • opis dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego,
 • opinia promotora pracy doktorskiej.

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć (w zaklejonej kopercie) na adres:

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, przegr.poczt.22A
z dopiskiem: ”Konkurs na stanowisko adiunkta” w terminie do 15.02.2016r.

Kandydat może być zaproszony przez Komisje na rozmowę kwalifikacyjną.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 25.02.2016r.

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu listownie w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i Ustawy o Polskiej akademii Nauk na stanowisku adiunkta.

Dodatkowych informacji udziela prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus, tel. 322310811, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga! Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

Jesteś tutaj: Home Praca w Instytucie aktualne ogłoszenia BIP Praca w Instytucie Archiwum ogłoszeń (archiwalna strona BIP) Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach