Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności (archiwalna strona BIP)

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.iich.gliwice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • mapy są wyłączone z obowiązku dostosowania do wymogów ustawy z dnia 04.04.2019r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mgr Anna Zapiór-Stasiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 231 08 11 wew. 223. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie nieczytelnego dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej jej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, ul.Bałtycka 5, 44-100 Gliwice
Wejście na teren Instytutu możliwe jest od ul.Bałtyckiej 5.
Do wejścia prowadzą schody. Jest dostępny też podjazd dla wózków.
Portiernia znajduje się po prawej stronie zaraz za dwiema parami drzwi skrzydłowych. Drzwi są wyposażone w zamek elektromagnetyczny. Dzwonek znajduje się po prawej stronie drzwi.
Budynek ma pięć kondygnacji, dwie klatki schodowe i windę w pobliżu wejścia głównego, przystosowaną dla osób niewidomych i słabowidzących poprzez przyciski sterowania z alfabetem brajla i powiadamianie głosowe. Winda jest dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo.
Parking jest dostępny przed budynkiem. Brak wyodrębnionego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku Instytutu nie ma pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (z wyłączeniem windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Jesteś tutaj: Home Deklaracja dostępności