Majątek i struktura własnościowa Instytutu (archiwalna strona BIP)

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2013 r.:

 • aktywa trwałe 12 735 800,79 zł.
 • aktywa obrotowe 4 620 448,96 zł.

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

 • aktywa trwałe 15 385 539,28 zł.
 • aktywa obrotowe 1 409 547,04 zł.

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

 • aktywa trwałe 15 491 300,45 zł.
 • aktywa obrotowe 1 020 360,91 zł.

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

 • aktywa trwałe 24 742 600,56 zł.
 • aktywa obrotowe 856 650,55 zł.

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

 • aktywa trwałe 24 888 982,18 zł.
 • aktywa obrotowe 1 029 625,99 zł.

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

 • aktywa trwałe 24 830 702,06 zł.
 • aktywa obrotowe 1 517 840,53 zł.

 

Struktura własnościowa: państwowa osoba prawna

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek.

Jesteś tutaj: Home Majątek i struktura własnościowa