Status prawny (archiwalna strona BIP)

Forma Prawna: Instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk

Organ założycielski: Polska Akademia Nauk

Data założenia: 14.10.1958r. utworzony jako Zakład Inżynierii Chemicznej i Konstrukcji Aparatury, od 01.09.1984 r. działa pod nazwą Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk.

Organ Nadzoru: Polska Akademia Nauk

Nr wpisu do Rejestru Instytutów Naukowych: RIN-IV-6/98

Struktura własnościowa: państwowa osoba prawna

Podstawy prawne działania Instytutu:

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 619 z późn. zmianami).
  • Statut Polskiej Akademii Nauk stanowiący załącznik do Uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010r.
  • Uchwała nr 16/84 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 lipca 1984 roku w sprawie utworzenia Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, w wyniku przekształcenia Zakładu Inżynierii Chemicznej i Konstrukcji Aparatury Polskiej Akademii Nauk, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1984 roku.
  • Statut Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 22 czerwca 2011r. (PDF do pobrania)
  • Zmiana w statucie Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk zatwierdzona przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 22 maja 2015r. (PDF do pobrania)
Jesteś tutaj: Home Status prawny