Rys historyczny w 65 rocznicę powstania Instytutu

We wprowadzeniu czytamy m.in. [...] Ta historyczno-wspomnieniowa notatka przedstawia zarys historii Instytutu – jego kolejne nazwy, siedziby, tematykę badawczą – lecz moim zdaniem, jednostka naukowa to w pierwszej kolejności ludzie ją tworzący. To oni tworzą naukę w znacznie większym stopniu, niż budynki czy aparatura badawcza – chociaż i one są ważne. W latach władzy „słusznie minionej”, przy odcięciu – mniejszym lub większym – od nauki świata zachodniego i technicznych możliwości badawczych, które tam były dostępne, rola liderów nauki była szczególnie istotna. Tylko dzięki nim - ich wiedzy, zdolności, pasji, zaangażowaniu - możliwe było utrzymanie pewnej łączności nauki polskiej z zachodnią, zrozumienia chociażby tego, czego dotyczą tamtejsze badania i jaki jest ich cel. [...]

Andrzej Kołodziej. Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Rys historyczny w 65 rocznicę powstania.

Jesteś tutaj: Home Aktualności Aktualności: Okolicznościowe Rys historyczny w 65 rocznicę powstania Instytutu