Instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii dla Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN i Instytutu Podstawi Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

IICh PAN, wraz z partnerem IITiS PAN realizuje projekt, którego celem jest budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby obu Instytutów.

Dzięki zaplanowanym działaniom, już pod koniec 2024 roku, na terenie współużytkowanym przez Instytuty powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy co najmniej 44 kWp i prognozowanej produkcji energii ok. 41 MWh rocznie, wraz z magazynem energii dostosowanym do potrzeb instalacji. Umożliwi to zastąpienie części energii pobieranej przez oba Instytuty z sieci elektroenergetycznej wytwarzaną lokalnie energią ze źródła odnawialnego.

Główne korzyści płynące z realizacji inwestycji to:

  1. Obniżenie kosztów obu Instytutów związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej. Powstałe w ten sposób oszczędności umożliwią utrzymanie wysokiego poziomu badań prowadzonych przez pracujących tu naukowców i zapewnią elastyczność w rozwijaniu nowych tematów badawczych.
  2. Poprawa jakości środowiska naturalnego i jakości życia poprzez ograniczenie emisji takich szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji jak dwutlenek siarki ( o około 21 kg/rok), tlenki azotu (o około 21 kg/rok) , tlenek węgla (o ok. 10 kg/rok) i pył całkowity (o ok. 1 kg/rok).
  3. Łagodzenie zmian klimatu dzięki uniknięciu emisji ok. 29 ton równoważnika CO2/rok.

Projekt realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, priorytet FESL 10 Fundusze Europejskie na transformację, działanie FESL 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 18 czerwca 2024 roku.

wartość projektu: 415 160 zł

wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 311 370 zł

wysokość wkładu budżetu państwa: 41 516 zł

wysokość wkładu własnego Instytutów: 62 274 zł

Jesteś tutaj: Home Aktualności Instytut Instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii dla Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN i Instytutu Podstawi Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN