Konkurs na stanowisko asystenta w IICh PAN w Gliwicach

Komisja ds. Konkursu, powołana zarządzeniem Dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. Kandydat będzie uczestniczył m.in. w pracach badawczych dotyczących otrzymywania materiałów porowatych, monolitycznych mikroreaktorów, badania ich właściwości fizykochemicznych, kinetyki prowadzonych reakcji chemicznych, transportu ciepła i masy oraz modelowania procesów inżynierii chemicznej.

Szczegółowe informacje

Jesteś tutaj: Home Aktualności Instytut Konkurs na stanowisko asystenta w IICh PAN w Gliwicach