Odszedł Profesor Krzysztof Warmuziński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 czerwca 2019 roku, przeżywszy 71 lat, zmarł

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński

Dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. Wybitny uczony i specjalista w dyscyplinie inżynieria chemiczna.

Profesor Krzysztof Warmuziński całe swoje życie zawodowe związany był z Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. Był on autorem licznych publikacji w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, opracowań monograficznych i referatów konferencyjnych. Wypromował czterech doktorów oraz recenzował i opiniował kilkadziesiąt rozpraw doktorskich, prac habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu profesora. W 2002 roku Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Krzysztof Warmuziński aktywnie uczestniczył w programach badawczych i pracach organizacyjnych poświęconych ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych (przede wszystkim dwutlenku węgla i metanu). Jako ekspert Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), uczestniczył w opracowaniu Raportu Specjalnego na temat wpływu dwutlenku węgla na zmiany klimatyczne.

Profesor Warmuziński był wieloletnim członkiem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, Rady Dyrektorów Placówek Naukowych PAN przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk oraz Sekcji VI Nauk Technicznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Rodzinie i bliskim Profesora składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Społeczność Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach

Jesteś tutaj: Home Aktualności Instytut Odszedł Profesor Krzysztof Warmuziński