Odszedł Profesor Roman Krupiczka

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5 marca 2019 roku, przeżywszy 88 lat, zmarł

Prof. dr hab. inż. Roman Krupiczka

Wybitny uczony i specjalista w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Wieloletni pracownik Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. W latach 1971-1990 Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych.

Profesor Roman Krupiczka był autorem ponad 100 publikacji w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych oraz 7 patentów. Wypromował siedmiu doktorów. Wyrazem uznania środowiska naukowego inżynierii chemicznej i procesowej dla Jego wkładu w rozwój tej dyscypliny naukowej był Jego wybór do Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, którego członkiem był nieprzerwanie od 1975 roku do zakończenia kariery naukowej w 2018 roku. Profesor Roman Krupiczka był także członkiem rady Redakcyjnej czasopism Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Inżynieria i Aparatura Chemiczna.

Rodzinie i bliskim Profesora składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Pogrążeni w smutku współpracownicy Profesora z Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN.

Jesteś tutaj: Home Aktualności Instytut Odszedł Profesor Roman Krupiczka