Sesja Sprawozdawcza z działalności Instytutu

26 marca 2018 r. w sali seminaryjnej odbędzie się sesja sprawozdawcza z działalności placówki w roku 2017.

Program Sesji Sprawozdawczej

9:00 – otwarcie Sesji Sprawozdawczej (prof. K. Warmuziński, Dyrektor IICh PAN)

9:05 – sprawozdanie z-cy dyrektora ds. naukowych z działalności Instytutu w 2015 roku - dr hab. J. Mrowiec-Białoń

9:20 – prezentacja wyników badań zrealizowanych w 2017 roku

  1. Badania nieidealności przepływu w reaktorach trójfazowych wypełnionych pianami stałymi – dr inż. Anna Gancarczyk
  2. Rozdział mieszanin gazowych przy wykorzystaniu ciekłych membran na podłożu ceramicznym impregnowanym cieczami jonowymi (Supported ionic liquid membrane, SILM) – dr hab. inż. Zenon Ziobrowski
  3. Badanie efektywności katalizatorów miedziowych i cerowych w procesie reformingu etanolu parą wodną - mgr inż. Łukasz Hamryszak
  4. Wykorzystanie zasadowych odpadów przemysłowych do wiązania ditlenku węgla – dr inż. Jolanta Jaschik
  5. Modelowanie i hydrodynamika procesów transportu i reakcji chemicznej w bioreaktorze trójfazowym – dr inż. Agnieszka Gąszczak
  6. Projekt europejski nr 548: „Innowacyjne membrany z enzymów i cieczy polijonowych jako technologia wychwytu CO2, akronim INTERACT” – dr inż. Marek Tańczyk
  7. Nowe ciągłe monolityczne mikroreaktory do chemoselektywnej redukcji związków karbonylowych – mgr inż. Agnieszka Ciemięga
Jesteś tutaj: Home Aktualności Instytut Sesja Sprawozdawcza z działalności Instytutu