Planowane konkursy NCN

Narodowe Centrum Nauki planuje ogłoszenie 15 grudnia 2014 r.  trzech konkursów na projekty badawcze.

FUGA 4 – konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Staż należy realizować w obszarze badań podstawowych obejmującym oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie. W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej.
Czas trwania stażu wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.

SYMFONIA 3 – projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do otwierania nowych perspektyw w nauce.

ETIUDA 3 – konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami
w dotychczasowej działalności naukowej, a przygotowywana rozprawa doktorska odznacza się szczególną wartością naukową.

Więcej informacji o konkursie na stronie NCN

Jesteś tutaj: Home Aktualności Konkursy na projekty badawcze Planowane konkursy NCN