PRELUDIUM 8 – konkurs na projekty badawcze

PRELUDIUM 8 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Wysokość finansowania nie może przekraczać:
1.    50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
2.    100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
3.    150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
Kwota kosztów pośrednich nie może przekroczyć 20% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może później ulec zwiększeniu.

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2014 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie NCN

Jesteś tutaj: Home Aktualności Konkursy na projekty badawcze PRELUDIUM 8 – konkurs na projekty badawcze