Sesja Sprawozdawcza z działalności Instytutu

18 marca 2019 r. w sali seminaryjnej odbędzie się sesja sprawozdawcza z działalności placówki w roku 2018.

Program Sesji Sprawozdawczej

9:00 – otwarcie Sesji Sprawozdawczej - prof. K. Warmuziński, Dyrektor IICh PAN

9:05 – sprawozdanie z-cy dyrektora ds. naukowych z działalności Instytutu w 2018 roku - dr hab. J. Mrowiec-Białoń

9:20 – prezentacja wyników badań zrealizowanych w 2018 roku

  1. Układy adsorpcji zmiennociśnieniowej w hybrydowym procesie separacji CO2 – dr inż. Marek Tańczyk
  2. Badania kinetyczne syntezy metanolu z ditlenku węgla i wodoru – mgr inż. Łukasz Hamryszak
  3. Badania efektywności oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych w bioreaktorze strużkowym pracującym przy periodycznie zmiennym kierunku przepływu zanieczyszczonego gazu - dr inż. Agnieszka Gąszczak
  4. Modelowanie CFD transportu ciepła w krótkokanałowych monolitach – dr inż. Marzena Iwaniszyn
  5. Badania kinetyki reakcji chemoselektywnej redukcji związków karbonylowych w monolitycznych mikroreaktorach przepływowych – dr inż. Katarzyna Maresz
  6. Sesja posterowa
Jesteś tutaj: Home Aktualności Instytut Sesja Sprawozdawcza z działalności Instytutu