Intensyfikacja procesów wymiany masy w reaktorach trójfazowych

A. Gancarczyk, G. Bartelmus, A. Szczotka
Przem. Chem., 91, 2248 - 2250 (2012)
Abstrakt

Wyznaczono eksperymentalnie wartości współczynników wnikania masy ciecz/ciało stałe w reaktorze trójfazowym, pracującym przy ustalonym (reżim ciągłego przepływu gazu) i periodycznie zmiennym (reżimy ciągłych fal uderzeniowych i wymuszonego przepływu pulsacyjnego) zasilaniu złoża cieczą (cykle wolnozmienne, metoda baza-impuls). Otrzymana baza danych umożliwiła określenie wartości współczynnika wzmocnienia, wskazującego czy zmiana sposobu zasilania reaktora cieczą intensyfikuje procesy wymiany masy. Stwierdzono, że zmiana reżimu ciągłego przepływu gazu na reżim ciągłych fal uderzeniowych nie poprawia efektywności procesu, co potwierdzono badając proces katalitycznego utleniania fenolu w fazie ciekłej powietrzem. W reżimie wymuszonego przepływu pulsacyjnego, we wszystkich przypadkach otrzymano wartości współczynnika wzmocnienia wyższe od jedności. Należy więc zalecić taki sposób pracy reaktorów przemysłowych dla procesów, w których szybkość limitowana jest oporami transportu masy w fazie ciekłej.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Intensyfikacja procesów wymiany masy w reaktorach trójfazowych