Wymuszony przepływ pulsacyjny jako sposób intensyfikacji procesów prowadzonych w reaktorach trójfazowych

A. Gancarczyk, G. Bartelmus, A. Burghardt
Prace Naukowe IICh PAN, 15, 15-36 (2011)
Abstrakt

Wyznaczono eksperymentalnie podstawowe parametry hydrodynamiczne reaktora trójfazowego, pracującego przy cyklicznie zmiennym zasilaniu złoża cieczą prowadzonym metodą BAZA-IMPULS. Opracowano równania korelujące zmierzone wartości parametrów hydrodynamicznych w zależności od parametrów operacyjnych reaktora i fizykochemicznych właściwości cieczy. Wyniki eksperymentów potwierdzają, że testowany sposób zasilania złoża cieczą może wpłynąć korzystnie na przebieg procesów prowadzonych w tego typu reaktorach.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Wymuszony przepływ pulsacyjny jako sposób intensyfikacji procesów prowadzonych w reaktorach trójfazowych