Nanocząstki złota na modyfikowanych materiałach SBA-15 - selektywne katalizatory utlenianiania glukozy

K. Odrozek, K. Maresz, J. Mrowiec-Białoń
Przem. Chem., 91(9), 1863-1867 (2012)
Abstrakt

Otrzymano heterogeniczne katalizatory, w postaci nanocząstek złota osadzonych na modyfikowanych nośnikach krzemionkowych typu SBA-15, do selektywnego utleniania glukozy za pomocą nadtlenku wodoru. Zbadano wpływ sposobu modyfikacji nośników oraz metody aktywacji nanocząstkami. Stwierdzono, że najkorzystniejszymi właściwościami katalitycznymi oraz dobrą ich stabilnością w kilku cyklach utleniania charakteryzują się nośniki modyfikowane tlenkiem glinu oraz aktywowane nanocząstkami złota metodą mocznikową. Uzyskane wydajności utleniania glukozy na tych katalizatorach wynosiły ok. 48 kg/(h·gAu) i były wielokrotnie większe od wartości otrzymywanych w przemysłowych procesach fermentacji glukozy z udziałem Aspergillus niger.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Nanocząstki złota na modyfikowanych materiałach SBA-15 - selektywne katalizatory utlenianiania glukozy