Optymalizacja zintegrowanego procesu kondensacji niskotemperaturowej i adsorbcji

A. Rotkegel
Przem. Chem., 91/11, 2253-2256 (2012)
Abstrakt

Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych optymalizacji zintegrowanego procesu kondensacja niskotemperaturowa – adsorpcja dla usuwania lotnych związków organicznych z gazów. Wyniki obliczeń wskazują jednoznacznie na występowanie minimum funkcji celu (minimum kosztów). Położenie punktu minimum jest uzależnione od parametrów pracy układu.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Optymalizacja zintegrowanego procesu kondensacji niskotemperaturowej i adsorbcji