Wpływ katalizatora na szybkość tworzenia wielkocząsteczkowych ftalanów alifatycznych

M. Kulawska
Przem. Chem., 91/9, 1851 (2012)
Abstrakt

Przeprowadzono syntezę wielkocząsteczkowych ftalanów alifatycznych z bezwodnika ftalowego i odpowiedniego alkoholu alifatycznego; n-heptylowego, n-nonylowego lub n-undecylowego, w doświadczalnym izotermicznym reaktorze półprzepływowym. Pierwszy etap syntezy jest bardzo szybką, nieodwracalną reakcją. Stwierdzono, że rodzaj katalizatora ma wpływ na kinetykę drugiego etapu procesu, tworzenia diestru, który jest wolną reakcją równowagową. Jako katalizatory zastosowano kwas siarkowy, kwas wolframofosforowy i tytanian czterobutylowy. Określono parametry równań kinetycznych.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Wpływ katalizatora na szybkość tworzenia wielkocząsteczkowych ftalanów alifatycznych