Opracowanie nowoczesnego efektywnego katalizatora do produkcji wodoru zasilającego ogniwa paliwowe

M. Madej-Lachowska
Przem. Chem., 91/11, 2245 (2012)
Abstrakt

Przebadano wpływ ceru oraz chromu na aktywność katalizatorów Cu/Zn/Zr oraz Cu/Zn/Zr/Ga do procesu reformingu metanolu parą wodną w aspekcie otrzymywania wodoru do zasilania ogniw paliwowych. Stwierdzono znaczną poprawę właściwości katalitycznych w przypadku katalizatorów Cu/Zn/Zr modyfikowanych chromem oraz chromem i cerem.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Opracowanie nowoczesnego efektywnego katalizatora do produkcji wodoru zasilającego ogniwa paliwowe