Zderzanie strumieni reagentów jako sposób mikromieszania w procesie precypitacji mikrokryształów powstających w reakcji modelowej

R. Pawełczyk, J. Jaschik
Przem. Chem., 91(7), 1463-1466 (2012)
Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań precypitacji mikrokryształów szczawianu wapnia powstającego w reakcji modelowej między chlorkiem wapnia i szczawianem sodu. Intensywne mieszanie w strefie reakcji zachodzi w wyniku ciągłego zderzania się strumieni rozpuszczonych reagentów. W pomiarach zmieniane były parametry geometryczne dystrybutora strumieni oraz parametry procesowe: prędkość strumieni w dyszach i stężenia początkowe reagentów. Badano rozkłady rozmiarów otrzymanych mikrokryształów. Część otrzymanych rozkładów spełnia wymagania stawiane przez przemysł farmaceutyczny. Rozmiary wszystkich produkowanych kryształów mieszczą się w zakresie 1–10 μm, odpowiednim do potrzeb terapii inhalacyjnych.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Zderzanie strumieni reagentów jako sposób mikromieszania w procesie precypitacji mikrokryształów powstających w reakcji modelowej