Mathematical Modelling of Low Temperature Condensation Coupled with Adsorption

A. Rotkegel
Chemical and Process Engineering, 31, 433-449 (2010)
Abstrakt

W pracy przedstawiono model matematyczny procesu usuwania lotnych związków organicznych (VOC) z powietrza w zintegrowanym układzie kondensacja i adsorpcja. Model matematyczny składa się z dwóch odrębnych procesów obliczeniowych: niskotemperaturowej kondensacji par oraz niskotemperaturowej adsorpcji par. Z uwagi na charakter modeli matematycznych obydwu wymienionych procesów każdy z nich musi być obliczany osobno.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Mathematical Modelling of Low Temperature Condensation Coupled with Adsorption