Synteza ftalanu di-n-butylowego i di-izo-butylowego wobec kwasu siarkowego. Badania kinetyczne

J. Skrzypek, M. Kulawska, M. Madej-Lachowska, H. Moroz, A. Kasprzyk-Mrzyk
Przem. Chem., 89/3, 246-248 (2010)
Abstrakt

Phthalic anhydride was esterified with BuOH an H2SO4 catalyst at 383 K for 550 min do det. the reaction kinetics. Calculation of phthalic anhydride conversion was based on det. the acid no. of the reaction mixt. The reaction was 1st order reaction in respect to the monophthalates. The activation energy was 78.5 kJ/mol for BoOH and 79.2 kJ/mol for iso-BuOH. The reaction rate did not depend on the alc. concns.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Synteza ftalanu di-n-butylowego i di-izo-butylowego wobec kwasu siarkowego. Badania kinetyczne