Nowe kierunki w produkcji paliw z surowców odnawialnych

M. Kulawska
Przem. Chem., 91/7, 1347 (2012)
Abstrakt

Przedstawiono stan wiedzy dotyczącej syntezy biodiesla. Opisano katalizatory transestryfikacji surowców lipidowych i warunki procesu. Przedstawiono systemy katalityczne, które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Nowe kierunki w produkcji paliw z surowców odnawialnych