Badanie procesu wydzielania dwutlenku węgla z gazów odlotowych metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej

M. Tańczyk, K. Warmuziński, M. Jaschik, A. Wojdyła, K. Giełzak
Chemical and Process Engineering, 31, 359-372 (2010)
Abstrakt

Przedstawiono model matematyczny procesu PSA do wydzielania CO2 ze strumieni spalin oraz wyniki jego weryfikacji opartej na danych doświadczalnych z dwukolumnowej instalacji laboratoryjnej. Przedstawiono także wyniki obliczeń symulacyjnych dotyczących wpływu natężenia przepływu gazu w krokach płukania i próżniowej regeneracji złoża adsorbentu na stężenie CO2 w gazie wzbogaconym. Stwierdzono, że w trójkolumnowej instalacji PSA można uzyskać gaz wzbogacony, zawierający ponad 80% obj.CO2 w warunkach 100% sprawności odzysku tego składnika.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Badanie procesu wydzielania dwutlenku węgla z gazów odlotowych metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej