Wydzielanie CO2 z gazów przy zastosowaniu membran dyfuzyjno-rozpuszczalnościowych (PDMS)

A. Janusz-Cygan, K. Warmuziński, M. Jaschik, M. Tańczyk
Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 49 (z.4), 26-27 (2010)
Abstrakt

Przeprowadzono badania eksperymentalne rozdziału mieszanin CO2/N2 o różnym składzie ilościowym przy wykorzystaniu płaskich membran polimerowych (PDMS). Na ich podstawie wyznaczono współczynniki permeacji oraz idealne i rzeczywiste współczynniki separacji. Wykazano, że współczynniki permeacji gazów oraz współczynniki separacji zależą od składu gazu zasilającego instalację membranową. Wyznaczone doświadczalnie współczynniki permeacji oraz rzeczywiste współczynniki separacji mogą być stosowane do obliczeń projektowych.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Wydzielanie CO2 z gazów przy zastosowaniu membran dyfuzyjno-rozpuszczalnościowych (PDMS)