Wykorzystanie talku w procesie mineralnej karbonatyzacji - badania doświadczalne rozpuszczalności

J. Jaschik, K. Warmuziński, M. Jaschik
Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 49 (z.4), 28-29 (2010)
Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań rozpuszczalności talku w roztworach kwasu octowego, siarkowego i chlorku amonu. Badania wykonano dla zmiennych wartości temperatury, prędkości obrotowej mieszadła i stężenia rozpuszczalnika. Stopień ekstrakcji magnezu z minerału do roztworu po ok. 4 godzinach prowadzenia procesu wynosił od 0,4% (woda) do 5-6% (kwas siarkowy). Otrzymane w badaniach wartości stopnia ekstrakcji jonów magnezu są niewystarczające z punktu widzenia możliwości wykorzystania talku w procesie mineralnej karbonatyzacji.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Wykorzystanie talku w procesie mineralnej karbonatyzacji - badania doświadczalne rozpuszczalności