Spalanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń w termicznym reaktorze rewersyjnym

K. Gosiewski, M. Jaschik, A. Pawlaczyk
Przemysł Chemiczny, 90/10, 1917 (2011)
Abstrakt

Omówiono problem utylizacji metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym kopalń węgla kamiennego VAM, poprzez jego niekatalityczne (termiczne) spalanie w termicznym reaktorze rewersyjnym TFRR. Badany demonstracyjny reaktor pracował autotermicznie od stężeń wlotowych metanu nieco wyższych niż 0,2% obj., a powyżej 0,4% obj. metanu z możliwością znaczącego odzysku ciepła. Wykazano, że przy stężeniach zbliżonych do 1% obj. możliwy jest odzysk ciepła wynoszący co najmniej 5 MWt w przeliczeniu na 100 000 Nm3/h przepływu powietrza wentylacyjnego. Przedstawiono model matematyczny procesu i wybrane wyniki jego walidacji wykonanej drogą porównania wyników eksperymentów z wynikami symulacji matematycznych.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Spalanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń w termicznym reaktorze rewersyjnym