Badania komercyjnych modułów membranowych do wydzielania CO2 ze spalin

K. Warmuziński, A. Janusz-Cygan, M. Jaschik, M. Tańczyk, A. Wojdyła
Przem. Chem., 91, 2416-2418 (2012)
Abstrakt

Dla dwu komercyjnych, polimerowych modułów membranowych wyznaczono eksperymentalnie iloczyny współczynników permeacji czystych gazów (N2, O2 i CO2)i powierzchni membrany w zakresie transmembranowej różnicy ciśnień 0,2–7 bar i temp. 288–303 K. Stwierdzono, że współczynniki te nie zależą od transmembranowej różnicy ciśnień, zmieniają się natomiast z temperaturą. Wytypowano także wstępnie moduł z membraną polisulfonową jako bardziej przydatny do procesu wydzielania ditlenku węgla ze spalin.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Badania komercyjnych modułów membranowych do wydzielania CO2 ze spalin