Hybrydowy proces wydzielania CO2 ze spalin

M. Tańczyk, K. Warmuziński, M. Jaschik, A. Janusz-Cygan
Przem. Chem., 91(7), 1439-1441 (2012)
Abstrakt

Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych wydzielania CO2 z mieszaniny CO2/N2/O2 w hybrydowym procesie łączącym adsorpcję zmiennociśnieniową z separacją membranową. stwierdzono, że można odzyskać cały doprowadzony do procesu ditlenek węgla. Wykazano możliwość zwiększenia stężenia CO2 w mieszaninie CO2/N2/O2 z ok. 13% do ponad 97%, a więc do poziomu odpowiedniego na potrzeby jego transportu i składowania.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Hybrydowy proces wydzielania CO2 ze spalin