Research Groups

Pracownia bioreaktorów i procesów biokatalitycznych

Head: dr hab. inż. Anna Gancarczyk

 

Zespół katalitycznych reaktorów strukturalnych

Head: dr hab. inż. Anna Gancarczyk

Pracownia separacji gazów i cieczy

Head: dr hab. inż. Marek Tańczyk

Pracownia materiałów funkcjonalnych i mikroreaktorów

Head: dr hab. inż. Julita Mrowiec-Białoń

You are here: Home Research Groups