Przewody doktorskie (archiwalna strona BIP)

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora są prowadzone według zasad określonych przez Radę Naukową Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk Uchwałą nr 33/2019.

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przez Radę Naukową Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk.

You are here: Home Przewody doktorskie