Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta (POST-DOC)

Komisja ds. Konkursu, powołana zarządzeniem Dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta - pracownika naukowego (równoważne pozycji post-doc) w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

Kandydat będzie uczestniczył w modelowaniu i optymalizacji reaktorów chemicznych o strukturalnych wypełnieniach katalitycznych (metalowe piany stałe), przeznaczonych do dopalania metanu oraz lotnych związków organicznych. Ponadto przewidziane są doświadczalne badania cieplno-przepływowe oraz testy katalityczne. Badania będą prowadzone w ramach projektu badawczego NCN (Opus 12 - ST).

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie inżynierii chemicznej, technologii chemicznej lub pokrewnej, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie NCN Opus 12;
 • ukończony kierunek studiów: inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna lub pokrewny;
 • pożądane doświadczenie w co najmniej jednym z poniższych zagadnień:
  • badanie i modelowanie reaktorów chemicznych (w szczególności reaktorów katalitycznych),
  • badanie transportu ciepła, masy i pędu,
  • badanie kinetyki katalitycznych reakcji chemicznych (zwłaszcza w fazie gazowej),
  • znajomość programów do wykonywania obliczeń i tworzenia symulacji komputerowych (np. MATLAB),
 • dobra znajomość języka polskiego;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • predyspozycje do pracy naukowej i zespołowej.

Wymagane dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpisy dyplomów i certyfikatów;
 • opis dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego, w tym publikacje w czasopismach naukowych, prezentacje konferencyjne, projekty badawcze, nagrody itp.;
 • streszczenie pracy doktorskiej;
 • opinia promotora pracy doktorskiej (opiekuna naukowego, przełożonego).

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć na adres:

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk,
ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, przegr. poczt. 22A
z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko POST-DOC"
w terminie do 16 lutego 2018r.

Kandydat może być zaproszony przez Komisję na rozmowę kwalifikacyjną.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 26 lutego 2018r.

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu mailowo w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i Ustawy o Polskiej Akademii Nauk na stanowisku adiunkta na okres 30 miesięcy.

Przewidywany termin zatrudnienia - 01 kwietnia 2018 r.

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Anna Gancarczyk, tel. 32 2310811, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jesteś tutaj: Home Praca w Instytucie aktualne ogłoszenia BIP Praca w Instytucie Archiwum ogłoszeń Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta (POST-DOC)