Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk jest instytutem naukowo-badawczym o wieloletnich tradycjach. Został założony w 1958 roku z inicjatywy ojca polskiej inżynierii chemicznej i procesowej, profesora Tadeusza Hoblera. Prowadzone w nim prace badawcze o charakterze podstawowym i aplikacyjnym obejmują szeroki zakres zagadnień z takich dziedzin jak inżynieria reaktorów chemicznych, nowoczesne techniki separacji gazów i cieczy, biotechnologie, czy preparatyka i inżynieria nanomateriałów.

slajd02 slajd03 slajd05 slajd06 slajd07 slajd08 slajd09 slajd10 slajd11 slajd12

Zapraszamy na seminarium

Modyfikowane porowate materiały krzemionkowe do adsorpcji ditlenku węgla

Osoba wygłaszająca: dr Janusz Malinowski

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Julita Mrowiec-Białoń

Termin: 15-05-2017, godz. 9:30

Aktualności

Konkursy na projekty badawcze

Jesteś tutaj: Home