Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk jest instytutem naukowo-badawczym o wieloletnich tradycjach. Został założony w 1958 roku z inicjatywy ojca polskiej inżynierii chemicznej i procesowej, profesora Tadeusza Hoblera. Prowadzone w nim prace badawcze o charakterze podstawowym i aplikacyjnym obejmują szeroki zakres zagadnień z takich dziedzin jak inżynieria reaktorów chemicznych, nowoczesne techniki separacji gazów i cieczy, biotechnologie, czy preparatyka i inżynieria nanomateriałów.

slajd02 slajd03 slajd05 slajd06 slajd07 slajd08 slajd09 slajd10 slajd11 slajd12

Zapraszamy na seminarium

Modelowanie procesu kometabolicznej biodegradacji chlorofenolu w obecności fenolu

Osoba wygłaszająca: mgr Elżbieta Szczyrba

Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus

Termin: seminarium zostało odwołane

Aktualności

Konkursy na projekty badawcze

Jesteś tutaj: Home