The Institute of Chemical Engineering, Polish Academy of Sciences is a research centre established in 1958 on the initiative of one of the founders of Polish process engineering, Professor Tadeusz Hobler. The principal areas of research, both applied and fundamental, include a wide range of problems associated with novel techniques of gas and liquid separations, biotechnology, nanomaterials and reactor engineering.

slajd02 slajd03 slajd05 slajd06 slajd07 slajd08 slajd09 slajd10 slajd11 slajd12

We invite you to the seminar

Monolityczne, przepływowe mikroreaktory krzemionkowe z centrami kwasowymi. Otrzymywanie, właściwości…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Doktorant: mgr inż. Agnieszka Ciemięga

Promotor: dr hab. inż. Julita Mrowiec-Białoń

Termin: 19-11-2018, godz. 11:00

News

You are here: Home