Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk jest instytutem naukowo-badawczym o wieloletnich tradycjach. Został założony w 1958 roku z inicjatywy ojca polskiej inżynierii chemicznej i procesowej, profesora Tadeusza Hoblera. Prowadzone w nim prace badawcze o charakterze podstawowym i aplikacyjnym obejmują szeroki zakres zagadnień z takich dziedzin jak inżynieria reaktorów chemicznych, nowoczesne techniki separacji gazów i cieczy, biotechnologie, czy preparatyka i inżynieria nanomateriałów.

slajd02 slajd03 slajd05 slajd06 slajd07 slajd08 slajd09 slajd10 slajd11 slajd12

We invite you to the seminar

Produkcja metanolu z ditlenku węgla i wodoru na modyfikowanych katalizatorach Cu/ZnZr

Speaker: mgr inż. Lukasz Hamryszak

Tutor: dr hab. inż. Maria Madej-Lachowska

Term: 12-02-2018, hrs 9:30

News

You are here: Home