Majątek i struktura własnościowa Instytutu

Majątek wg stanu na dzień 31.12.2013 r.:

  • aktywa trwałe 12 735 800,79 zł.
  • aktywa obrotowe 4 620 448,96 zł.

Struktura własnościowa: państwowa osoba prawna

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek.

Jesteś tutaj: Home Majątek i struktura własnościowa