Aktualności

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2014 r.

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2014 r.

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Dyrektora IICh PAN w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku

W 2014 r. przypada 25. rocznica obalenia komunizmu, a także 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach obchodów, organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotowywane są liczne wydarzenia realizowane pod wspólnym hasłem: „Nauka to wolność”.

Dnia 1 lutego 2013 rozpoczęto w Instytucie realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Na pisemny wniosek co najmniej 10%o zatrudnionych pracodawca organizuje wybory do rady pracownikow.

Jesteś tutaj: Home Aktualności