W zbiorach znajdują się artykuły, książki i materiały konferencyjne. Repozytorium CeON zapewnia możliwość udostępniania prac w sposób otwarty wszystkim naukowcom, którzy nie mają jej w swoich instytucjach.

W 2014 r. przypada 25. rocznica obalenia komunizmu, a także 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach obchodów, organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotowywane są liczne wydarzenia realizowane pod wspólnym hasłem: „Nauka to wolność”.

Dnia 1 lutego 2013 rozpoczęto w Instytucie realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

26 marca 2018 r. w sali seminaryjnej odbędzie się sesja sprawozdawcza z działalności placówki w roku 2017.

14 marca 2016 r. w sali seminaryjnej odbędzie się sesja sprawozdawcza z działalności placówki w roku 2015.

13 kwietnia w sali seminaryjnej odbędzie się sesja sprawozdawcza z działalności placówki w roku 2014.

Zarządzenie Dyrektora IICh PAN w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku

Na pisemny wniosek co najmniej 10%o zatrudnionych pracodawca organizuje wybory do rady pracownikow.

You are here: Home News