Seminaria i wykłady

Analogie

Osoba wygłaszająca: dr hab. inż. Andrzej Kołodziej

 

Termin: 04-12-2017, godz. 9:30

Czytaj więcej...

Opis morfologii oraz wyznaczanie współczynników transportu pędu, ciepła i masy dla pian stałych

Osoba wygłaszająca: mgr inż. Marcin Piątek

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Andrzej Kołodziej

Termin: Seminarium planowane na 29-01-2018 odbędzie się w terminie późniejszym.

Czytaj więcej...

Produkcja metanolu z ditlenku węgla i wodoru na modyfikowanych katalizatorach Cu/ZnZr

Osoba wygłaszająca: mgr inż. Lukasz Hamryszak

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Maria Madej-Lachowska

Termin: 12-02-2018, godz. 9:30

Czytaj więcej...

Piany węglowe – właściwości i struktura od skali nano do makro

Osoba wygłaszająca: dr inż. Anna Gancarczyk

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Andrzej Kołodziej

Termin: 19-03-2018, godz. 9:30

Czytaj więcej...

Zastosowanie ciekłych membran na podłożu ceramicznym impregnowanym cieczami jonowymi do rozdziału mieszanin gazowych

Osoba wygłaszająca: dr hab. inż. Adam Rotkegel

Termin: 21-05-2018, godz. 9:30

Czytaj więcej...

Badania kinetyczne i modelowanie procesu estryfikacji bezwodnika maleinowego butanolami

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Doktorant: mgr inż. Maria Organek

Promotor: dr hab. inż. Maria Kulawska

Termin: 22-01-2018, godz. 11:00

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Home Seminaria i wykłady