Już ponad 4500 publikacji naukowych dostępnych w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

W zbiorach znajdują się artykuły, książki i materiały konferencyjne. Repozytorium CeON zapewnia możliwość udostępniania prac w sposób otwarty wszystkim naukowcom, którzy nie mają jej w swoich instytucjach.

Read more ...

Nauka to wolność

W 2014 r. przypada 25. rocznica obalenia komunizmu, a także 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach obchodów, organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotowywane są liczne wydarzenia realizowane pod wspólnym hasłem: „Nauka to wolność”.

Read more ...

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowany w IICh PAN

Dnia 1 lutego 2013 rozpoczęto w Instytucie realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Read more ...

Sesja Sprawozdawcza z działalności Instytutu

26 marca 2018 r. w sali seminaryjnej odbędzie się sesja sprawozdawcza z działalności placówki w roku 2017.

Read more ...

Sesja Sprawozdawcza z działalności Instytutu

14 marca 2016 r. w sali seminaryjnej odbędzie się sesja sprawozdawcza z działalności placówki w roku 2015.

Read more ...

Sesja Sprawozdawcza z działalności Instytutu

13 kwietnia w sali seminaryjnej odbędzie się sesja sprawozdawcza z działalności placówki w roku 2014.

Read more ...

Dodatkowe dni wolne od pracy w roku 2014

Zarządzenie Dyrektora IICh PAN w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku

Read more ...

lnformacja o prawie wyboru Rady pracowników i jej uprawnieniach dla pracowników zatrudnionych w lnstytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach

Na pisemny wniosek co najmniej 10%o zatrudnionych pracodawca organizuje wybory do rady pracownikow.

Read more ...

You are here: Home News