Zeszyt 20 (2016)

Zastosowanie katalizatorów miedziowych w procesie rozkładu metanolu

Autorzy: Maria Madej-Lachowska, Henryk Moroz, Hildegarda Wyżgoł, Łukasz Hamryszak

Słowa kluczowe: produkcja wodoru, rozkład metanolu, katalizatory miedziowe

Abstrakt: Przeprowadzono badania zastosowania katalizatorów miedziowych do produkcji wodoru w procesie rozkładu metanolu. Badano katalizatory CuZnZr z dodatkami galu, chromu oraz chromu i ceru oraz kataliza-tor CuZnAl promowany cyrkonem. Najwyższą wydajność wodoru wykazują katalizatory CuZnAl promo-wany cyrkonem oraz katalizator CuZnZr z dodatkiem galu. Stwierdzono iż katalizator wytworzony metodą hydrotalkitowa wykazuje najlepszą aktywność w badanym procesie.