Zeszyt 20 (2016)

Kometaboliczna biodegradacja 4-chlorofenolu przez szczep stenotrophomonas maltophilia KB2

Autorzy: Elżbieta Szczyrba, Anna Szczotka, Grażyna Bartelmus, Agnieszka Gąszczak, Izabela Greń, Hanna Kolarczyk

Słowa kluczowe: kometabolizm, fenol, chlorofenol

Abstrakt: W pracy badano biodegradację 4-chlorofenolu przez szczep Stenotrophomonas maltophilia KB2 w układzie kometabolicznym z fenolem jako substratem wzrostowym. Eksperymenty prowadzono w reaktorze okresowym, w temperaturze 30°C, przy pH środowiska 7 i natlenieniu rzędu 5–7 mgtlenu·l-3. Zmieniając w szerokim zakresie początkowe stężenia fenolu (50 do 300 g·m-3) i 4-chlorofenolu (25 do 100 g·m-3) analizowano wpływ zmian stężeń obu substratów na szybkość ich transformacji i wzrost biomasy. Oszacowano również wartości współczynnika wydajności transformacyjnej substratu wzrostowego (W) oraz współczynnika f, wskazującego, jaka część równoważników redukcyjnych z utlenienia fenolu została użyta do transformacji 4-chlorofenolu.