Zeszyt 19 (2015)

Stopień zatrzymania gazu w reaktorach airlift: studia literaturowe i eksperymenty

Autorzy: Anna Szczotka, Agnieszka Gąszczak, Hanna Kolarczyk, Rafał Sarzyński

Słowa kluczowe: reaktor airlift, hydrodynamika, stopień zatrzymania gazu

Abstrakt: W pracy przedstawiono podstawowe typy reaktorów airlift oraz reżimy hydrodynamiczne, w jakich pracują. Omówiono wpływ takich czynników jak prędkość gazu i cieczy, geometria reaktora oraz własności fazy ciekłej na stopień zatrzymania gazu. Zaprezentowane zostały również wyniki pomiarów tego parametru w reaktorze airlift z cyrkulacja wewnętrzną.