Zeszyt 19 (2015)

Kinetyka biodegradacji fenolu przez szczep Stenotrophomonas maltophilia KB2 w reaktorze okresowym

Autorzy: Elżbieta Szczyrba, Joanna Kaleta, Anna Szczotka, Grażyna Bartelmus

Słowa kluczowe: biodegradacja fenolu, szczep Stenotrophomonas maltophilia KB2, kinetyka

Abstrakt: W pracy badano biodegradację fenolu przez szczep Stenotrophomonas maltophilia KB2 w reaktorze okresowym. Dla różnych początkowych stężeń fenolu zmienianych w zakresie 25-500 g•m-3, przeprowadzone zostały testy wzrostu mikroorganizmów, dla których degradowany związek był jedynym źródłem węgla i energii. Model kinetyczny Haldane’a najlepiej przybliżał dane eksperymentalne zatem wyestymowano stałe równania kinetycznego oraz współczynnik wydajności biomasy.