Zeszyt 18 (2014)

Wpływ odchyleń parametrów procesu od parametrów optymalnych na pracę nośników katalizatorów w reaktorach wielorurowych

Autorzy: Waldemar Krajewski, Krystian Kalinowski, Wincenty Turek

Słowa kluczowe: reaktory wielorurowe, nośniki katalityczne, entropia

Abstrakt: Katalizatory wanadowo-tytanowe osadzone na nośnikach strukturalnych pracują w przemysłowych re-aktorach wielorurowych najczęściej w warunkach odchylonych od parametrów optymalnych. W rezultacie obserwowane są różnice w wydajnościach procesu w poszczególnych rurach reaktora. Przedstawiono wpływ odchyleń od parametrów optymalnych na charakterystyki cieplno-przepływowe katalizatorów struk-turalnych. Zastosowano kryterium minimalnej generacji entropii.