Zeszyt 18 (2014)

Parametry morfologiczne i współczynniki transportowe szklistych pian węglowych (RVC)

Autorzy: Marcin Piątek, Anna Gancarczyk, Marzena Iwaniszyn, Mieczysław Jaroszyński, Bożena Janus, Roman Pędrys, Tadeusz Kleszcz, Joanna Kryca, Franciszek Owczarek, Andrzej Kołodziej

Słowa kluczowe: Szkliste piany węglowe, tomografia komputerowa, transport ciepła i masy

Abstrakt: W pracy przedstawiono parametry morfologiczne oraz współczynniki transportowe dla szklistych pian węglowych (RVC) o gęstości porów wynoszącej 30 i 80 PPI. Parametry morfologiczne pian określono za pomocą mikrotomografu SkySkan 1172. Współczynniki wnikania ciepła wyznaczono ogrzewając pianę przepływającym przez nią prądem elektrycznym. Współczynniki wnikania masy wyznaczono w oparciu o analogię Chiltona-Colburna.