Zeszyt 18 (2014)

SBA-15 modyfikowany tlenkiem glinu jako nośnik nanocząstek złota

Autorzy: Klaudia Odrozek, Katarzyna Maresz, Agnieszka Koreniuk, Janusz J. Malinowski, Julita Mrowiec-Białoń

Słowa kluczowe: nanocząstki złota, SBA-15 modyfikowany glinem, utlenianie glukozy

Abstrakt: Modyfikowany krzemionkowy materiał SBA-15, charakteryzujący się dużą powierzchnią właściwą i objętością porów, zastosowano jako nośnik nanocząstek złota. W pracy porównano wpływ metody funkcjonalizacji tego nośnika tlenkiem glinu oraz metody nanoszenia nanocząstek złota na aktywność katalizatorów w procesie utleniania glukozy za pomocą nadtlenku wodoru.