Zeszyt 17 (2013)

Zawieszenie cieczowe dla dwufazowego przepływu przez złoże pian stałych

Autorzy: Anna Gancarczyk, Marcin Piątek, Mieczysław Jaroszyński

Słowa kluczowe: Piany stałe, przepływ dwufazowy, hydrodynamika

Abstrakt: Wyznaczono eksperymentalnie wartości zawieszenia cieczowego dla reaktora trójfazowego wypełnio-nego złożem pian stałych. Stwierdzono, że powszechnie stosowany czas ociekania złoża, w ociekowej metodzie wyznaczania zawieszenia cieczowego, dla wypełnienia w postaci pian stałych jest zbyt krótki. Opracowano równanie korelujące zmierzone wartości zawieszenia cieczowego w zależności od parametrów operacyjnych reaktora.