Zeszyt 17 (2013)

Modelowanie numeryczne wymiany ciepła i oporów przepływu w krótkich kanałach: szczegółowy opis

Autorzy: Marzena Iwaniszyn, Joanna Łojewska, Andrzej Kołodziej

Słowa kluczowe: Modelowanie CFD, transport ciepła, opory przepływu, struktury krótkokanałowe

Abstrakt: Wpływ geometrii wewnętrznej kapilarnych kanałów reaktorów katalitycznych badano za pomocą symulacji komputerowych. Do przeprowadzenia analizy zastosowano oprogramowanie ANSYS FLU-ENT. Przedstawiono rozkłady temperatur i ciśnienia w kanałach o różnych długościach i kształtach przekrojów poprzecznych.