Zeszyt 17 (2013)

Badania doświadczalne pojemności absorpcji ditlenku węgla w cieczy jonowej [bmim][Ac]

Autorzy: Adam Rotkegel, Zenon Ziobrowski, Roman Krupiczka

Słowa kluczowe: absorpcja ditlenku węgla, ciecze jonowe

Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań równowagowych pojemności absorpcji ditlenku węgla w cieczy jonowej [bmim][Ac]. Badania przeprowadzono w aparacie barbotażowym, w temperaturach od 20 do 60°C. Badana ciecz jonowa ma zbliżone wielkości równowagowych pojemności absorpcji CO2 do stosowanych w przemyśle wodnych roztworów MEA. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie szybkość procesu i maleje równowagowa pojemność sorpcyjna CO2 w cieczy jonowej.