Zeszyt 17 (2013)

Kinetyka reakcji estryfikacji kwasu octowego metanolem w obecności katalizatora MCF funkcjonalizowanego grupami kwasowymi

Autorzy: Katarzyna Maresz, Janusz Malinowski, Klaudia Odrozek, Agnieszka Koreniuk, Julita Mrowiec-Białoń, Andrzej B. Jarzębski

Słowa kluczowe: MCF funkcjonalizowany grupami arenosulfonowymi, estryfikacja kwasu octowego, model kinetyczny

Abstrakt: Przedstawiono wyniki badań kinetycznych reakcji estryfikacji kwasu octowego metanolem w obecności stałego kwasowego katalizatora – mezoporowatowego materiału krzemionkowego o strukturze piankowej, funkcjonalizowanego grupami sulfonowymi. Określono wpływ ilości katalizatora, stosunku molowego substratów oraz temperatury na szybkość reakcji. Zaproponowano model kinetyczny reakcji przeprowadzonej w obecności otrzymanego katalizatora.